• บริการของบริษัทมี 2 บริการหลัก

  บริการของบริษัทมี 2 บริการหลัก คือพัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้โอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ (Open Source Software Solutions)โดยการเลือกใช้โอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับองค์กร มาพัฒนาต่อยอดให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมติดตั้ง อบรม สอนการใช้งาน และบำรุงรักษาระบบให้แก่ลูกค้า โดยไม่เสียค่าจ่ายใช้สำหรับค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์พัฒนาระบบสารสนเทศตามความต้องการของลูกค้า (Build to Order Software)โดยการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาพัฒนาระบบให้แก่ลูกค้าตามความต้องการ ทั้งไมโครซอฟท์เทคโนโลยี (Microsoft Technology) และจาวาเทคโนโลยี (Java Technology) เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า พร้อมติดตั้ง อบรม สอนการใช้งาน และบำรุงรักษาระบบให้แก่ลูกค้า

  Read more: บริการของบริษัทมี 2 บริการหลัก

 • Build to Order Software

  โดยการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาพัฒนาระบบให้แก่ลูกค้าตามความต้องการ ทั้งไมโครซอฟท์เทคโนโลยี (Microsoft Technology) และจาวาเทคโนโลยี (Java Technology) เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า พร้อมติดตั้ง อบรม สอนการใช้งาน และบำรุงรักษาระบบให้แก่ลูกค้า บริษัท ซุปเปอร์ซอฟต์ เทคโนโลยี จำกัด (SuperSoft Technologies Co.,Ltd.) เกิดจากความชอบในเทคโนโลยีโอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ (Open Source Software) ที่มีความหลากหลาย และเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการเรียนรู้ที่สำคัญในปัจจุบัน นำไปสู่การประยุกต์การใช้งานโอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ภายในองค์กรเพื่อก่อให้ประโยชน์สูงสุด บุคลากรของบริษัทจึงมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีโอเพ่นซอร์ส เพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานและใช้งานได้จริงให้แก่องค์ขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง

  Read more: Build to Order Software

 • Open-Source Software Solutions

  โดยการเลือกใช้โอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับองค์กร มาพัฒนาต่อยอดให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมติดตั้ง อบรม สอนการใช้งาน และบำรุงรักษาระบบให้แก่ลูกค้า โดยไม่เสียค่าจ่ายใช้สำหรับค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

  Read more: Open-Source Software Solutions

 • Service

  บริการของบริษัทมี 2 บริการหลัก คือพัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้โอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์(Open Source Software Solutions)พัฒนาระบบสารสนเทศตามความต้องการของลูกค้า(Build to Order Software) การเลือกใช้โอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับองค์กร มาพัฒนาต่อยอดให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

  Read more: Service

 • About Us

  บริษัท ซุปเปอร์ซอฟต์ เทคโนโลยี จำกัด (SuperSoft Technologies Co.,Ltd.) เกิดจากความชอบในเทคโนโลยีโอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ (Open Source Software) ที่มีความหลากหลาย และเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการเรียนรู้ที่สำคัญในปัจจุบัน นำไปสู่การประยุกต์การใช้งานโอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ภายในองค์กรเพื่อก่อให้ประโยชน์สูงสุด

  Read more: About Us