คำถามที่ถามบ่อย

เพื่อความสะดวกของคุณ คำถามของลูกค้าที่พบโดยทั่วไปได้แสดงคำตอบไว้ที่นี่

ไม่พบสิ่งที่คุณต้องการ? ติดต่อโดยตรงผ่านหน้า ติดต่อเรา

คำถาม: บริษัทให้บริการอะไรบ้าง

A: บริการของบริษัทมี 2 บริการหลัก คือ
พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้โอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ (Open Source Software Solutions)
โดยการเลือกใช้โอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับองค์กร มาพัฒนาต่อยอดให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมติดตั้ง อบรม สอนการใช้งาน และบำรุงรักษาระบบให้แก่ลูกค้า โดยไม่เสียค่าจ่ายใช้สำหรับค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
พัฒนาระบบสารสนเทศตามความต้องการของลูกค้า (Build to Order Software)
โดยการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาพัฒนาระบบให้แก่ลูกค้าตามความต้องการ ทั้งไมโครซอฟท์เทคโนโลยี (Microsoft Technology) และจาวาเทคโนโลยี (Java Technology) เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า พร้อมติดตั้ง อบรม สอนการใช้งาน และบำรุงรักษาระบบให้แก่ลูกค้า