บริการของบริษัทมี 2 บริการหลัก

บริการของบริษัทมี 2 บริการหลัก คือ
พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้โอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ (Open Source Software Solutions)
โดยการเลือกใช้โอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับองค์กร มาพัฒนาต่อยอดให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมติดตั้ง อบรม สอนการใช้งาน และบำรุงรักษาระบบให้แก่ลูกค้า โดยไม่เสียค่าจ่ายใช้สำหรับค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
พัฒนาระบบสารสนเทศตามความต้องการของลูกค้า (Build to Order Software)
โดยการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาพัฒนาระบบให้แก่ลูกค้าตามความต้องการ ทั้งไมโครซอฟท์เทคโนโลยี (Microsoft Technology) และจาวาเทคโนโลยี (Java Technology) เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า พร้อมติดตั้ง อบรม สอนการใช้งาน และบำรุงรักษาระบบให้แก่ลูกค้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *